Dokumenti

Statut Učeničkog doma

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka Učeničkog doma HUK

Pravilnik o korištenju sustava videonadzora

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

 

>

POZIV na Sjednicu Domskog odbora 28.1.2022.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Odluku o određivanju službenika za informiranje

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Procedura naplate prihoda

Odluku o izmjeni Procedure naplate prihoda

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura zaprimanje računa

Pravilnik o ostvarivanju i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti

Procedura upravljanja ugovorima

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

Plan i program rada 2022/23.

Plan i program rada 2021/22.

Plan i program rada 2020/21.

Plan i program rada 2019/20.

Plan i program rada 2018/19.

Plan i program rada 2017/18.

Plan i program rada školsku godinu 2016-2017.

Plan i program rada 2015/16.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Brošura za roditelje

Planovi nabave

Rebalans plana nabave 2023. objava 16.3.2023.

Plan nabave 2023.

II. rebalans Plana nabave 2022. objava Prosinac 2022.

II. Izmjena rebalans plana nabave 2022. objava svibanj.2022.

I. Izmjena rebalans plana nabave 2022. objava travanj.2022.

Izmjena plana nabave 2021.

Rebalans plana nabave 2022. objava 31.1.2022.

Plan nabave 2022.

Dopuna plana nabave 2021.

Rebalans plana nabave 2021.

Plan nabave 2021.

Rebalans plana nabave 2020.

Plan nabave 2020.

Rebalans plana nabave 2019.

Plan nabave 2019.

Rebalans plana nabave u evidencijskom broju 34. i 35. se mijenja.

2. Rebalans plana nabave 2018.

Rebalans plana nabave 2018. objava 5.2.2018.

Plan nabave 2018.

2. Rebalans plana nabave 2017.

Plan nabave 2017.

Rebalans plana nabave 2017.

2. Rebalans plana nabave 2016.

Plan nabave 2014.

Dopuna plana 2014.

Plan nabave 2015-list1.

Plan nabave 2015-list2.

Rebalans plana nabave 2015.

Javna nabava 2016.

Dopuna plana nabave 2015.

Rebalans plana nabave 2016.

Financijska izvješća

Financijski izvještaj 2014.

Bilješke uz finac. izvještaj 2014

Izvještaj proračuna 2015.

Bilješke uz financijske izvještaje 2015.

Izvještaj proračuna 2016.

Bilješke uz financijske izvještaje 2016.

Izvještaj proračuna 2017. objava 2.2.2018.

Bilješke uz financijske izvještaje 2017. objava 2.2.2018.

Financijski izvještaj 2018. objava 31.1.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje 2018. objava 31.1.2019.

Financijski izvještaj 2019. objava 3.2.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje 2019. objava 3.2.2020.

Financijski izvještaj 2020. objava 1.2.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje 2020. objava 1.2.2021.

Financijski izvještaj 2021. objava 31.1.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje 2021. objava 31.1.2022.

Financijski izvještaj 2022. objava 30.1.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje 2022. objava 30.1.2023.

Financijski planovi

>

Rebalans financijskog plana za 2023.

Prijedlog financijskog plana za 2023. objava 11.11.2022.

2.rebalans financijskog plana 2022.g. objava 7.12.22.

Prva izmjena rebalansa financijskog plana za 2022.

Rebalans financijskog plana za 2022.

>

Prijedlog financijskog plana za 2022. objava 29.10.2021.

>

Rebalans financijskog plana za 2021.

>

Prijedlog financijskog plana za 2021.

>

Prijedlog financijskog plana za 2020.

>

Rebalans financijskog plana za 2020.

>

Izmjena rebalansa financijskog plana za 2019.

Izmjena prijedloga financijskog plana za 2020.

Rebalans financijskog plana za 2019.

Rebalans pr. financijskog plana za 2019. objava 31.1.2019.

Prijedlog financijskog plana za 2019.

>

2.Rebalans financijskog plana za 2018.

Prijedlog financijskog plana za 2018.

Rebalans pr. financijskog plana za 2018. objava 2.2.2018.

2.Rebalans financijskog plana za 2017.

Prijedlog financijskog plana za 2017.

Rebalans financijskog plana za 2017.

2.Rebalans financijskog plana za 2016.

Prijedlog financijskog plana za 2016.

Rebalans financijskog plana za 2016.

Rebalans prijedloga financijskog plana 2016.

 

 

 

 

 

Natječaji i Odluke

Natječaj za radno mjesto kuhar/ica (vrijedi od 13.3.2023. – 21.3.2023.)

Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj odgajatelj M/Ž

Natječaj za radno mjesto odgajatelj (M/Ž) (vrijedi od 07.2. – 15.2.2023.)

Obavijest o izboru kandidata domar-kotlovničar

Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta domar-kotlovničar (M/Ž) na određeno

Natječaj za radno mjesto domara -kotlovničar (M/Ž) (11.-26.11.2022.)

Odluka o neizboru kandidata domar-ložač

Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta VRATAR-TELEFONIST-PAZIKUĆA (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto vratara -tefefonista

Natječaj za vratar-čuvar/icu (6.-14.06.2022.)

Natječaj za radno mjesto domara -ložača (M/Ž) (6.-14.06.2022.)

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto vratara -čuvar/ica

Poziv za razgovor za vratar-čuvar/icu

Natječaj za vratar-čuvar/icu (3.06.2022.)

Odluka o imenovanju

Natječaj za ravnatelja/icu (30.03.2022.objava) pdf

Natječaj za ravnatelja/icu (30.03.2022.objava) docx s poveznicom

Odluka o poništenju natječaja za vratar-čuvar/icu

Natječaj za vratar-čuvar/icu (4.02.2022.-14.02.2022.)

Natječaj za spremača/icu (2.02.2022.-10.02.2022.)

Natječaj za radno mjesto kuhara-ica (M/Ž) (11.1.2022.-19.1.2022.)

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto odgajatelj (M/Ž) na neodređeno vrijeme

Poziv na razgovor - Obavijest o načinu, vremenu, mjestu i trajanju procjene kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta odgajatelja (M/Ž) na neodređeno, puno radno vrijeme (2 izvršitelja)

Natječaj za radno mjesto odgajatelja (M/Ž) (06.10.2021.-14.10.2021.)

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto domara -ložača

Natječaj za radno mjesto domara -ložača (M/Ž) (08.9.2021.-16.9.2021.)

Odluku o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitni inventar

Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto zdrastveno higijenskog voditelja

Obavijest o načinu, vremenu i mjestu procjene kandidata za radno mjesto - zdravstveno higijenskog voditelja (M/Ž)

Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za zdravstveno higijenskog voditelja (M/Ž) (02.10.2020.-10.10.2020.)

Natječaj za noćnog pazitelja/icu (12.02.2020.-20.02.2020.)

Obavijest o procjeni kandidata za noćnog pazitelja/icu

Obavijest o izboru kandidata

Natječaj za spremača/icu (12.02.2020.-20.02.2020.)

Obavijest o procjeni kandidata za Spremačicu

Obavijest o izboru kandidata

Obavijest o načinu, vremenu i mjestu procjene kandidata za radno mjesto - Odgajatelj (M/Ž)

Natječaj za radno mjesto- Spremačica vrijedi od 19.02. (rok osam dana)

 

Odluka o imenovanju ravnatelja - od 3.1.2019.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice vrijedi od 12.12.2018. rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana.

Odluka o izboru kandita od 29.11.2018. - Odgajatelj

Odluka o izboru kandita od 29.11.2018. - Kuhar

Natječaj za radno mjesto- Kuhara vrijedi od 8.11. do 16.11.2018.

Natječaj za radno mjesto- Odajatelja vrijedi od 8.11. do 16.11.2018.

Odluka o izboru kandita od 29.09.2018.

Natječaj za radno mjesto- Spremačica vrijedi od 11.05. do 19.05.2018.

Natječaj za radno mjesto- zdrastveni djelatnik 05.-13. lipnja 2017.

Natječaj za radno mjesto- odgajatelj vrijedi od 25.04. do 03.05.2017.

Odluka o izboru kandita od 26.06.2017.

Poziv na sjednicu Domskog odbora 31.01.2017.

Odluka

Odluka 31.01.2017.