Događanja u 1. polugodištu

Na početku šk.god. 2013./14. imali smo 90 novih učenica I. razreda iz različitih škola Grada Zagreba. Tijekom rujna najviše smo radili na adaptaciji novih učenica na novu sredinu, tj. na grad, Dom i školu. Kao vodeća srednjoškolska institucija u Zagrebu kontinuirano provodimo najrazličitije odgojno-obrazovne sadržaje s učenicama. Skoro sve učenice uključene su u neke IZBORNE programe: rukomet, streljaštvo, st.tenis, šah, rekreaciju, zbor, glazbenu, literarno-recitatorsku, dramsku, likovnu i ekološku skupinu. Često su uključene i u različite POSEBNE programe: kultura i baština, podrška u učenju, adaptacija, kultura življenja, prevencija nasilja među mladima i prevencija ovisnosti. Zatim, kontinuirano radimo s učenicama različite pedagoške radionice o učenju, radionice komunikacijskih i prezentacijskih vještina, obilježavamo prigodne datume (praznike, obljetnice, blagdane), pratimo kulturna događanja u gradu ( odlasci s učenicama na kazališne predstave, izložbe, muzeje); vrlo uspješno provodimo radionice s timom za medijaciju. DJELIĆ TIH SADRŽAJA NALAZI SE NA SLJEDEĆIM FOROGRAFIJAMA:

 

Tradicionalni posjet Muzeju Grada Zagreba

Ovaj tekst nije napisan penkalom

Izlet u Krapinu

Posjet Hušnjakovom brdu

Izlet u Pregradu

Izlet u Veliki Tabor

Veliki Tabor

Dani kruha - učenički žiri

Dani kruha - 1.mjesto za najljepši stol

Dani kruha - 2.mjesto za najljepši stol

Predavanje za učenice ''Čuvanje zdravlja i higijena'' (dr. Lj. Pernar)

Glumica Mirta Zečević - čitanje poezije naglas

Predavanje za učenice ''Higijena zuba'' (dr. J.Rogoznica)

Predavanje za učenice ''Zagonetka života'' (don P.Maj)

Vukovarska ulica 17.11.2013.

Film Vukovarske žene - ''Kako sam preživjela''

Rekreacija u novom ruhu

Kviz znanja za učenice

Nagrada za treće mjesto

Nagrada za drugo mjesto

Nagrada za prvo mjesto

Božićni stolnoteniski turnir

Pobjednice i navijači

Božićni šahovski turnir

Radionica o adolescentskim vezama

Predavanje o tajni Božića (don P.Maj)

Potpisi svih učenica i djelatnika Doma

Božić dolazi

Naš zbor na Božićnom koncertu

Intonacija prije pjesme

Ljepota riječi u recitaciji

Nagrade najboljima

Radovi likovne skupine

Dio recitatorske skupine

Djevojke čuvaju običaje svoga kraja

Odgajatelji pjevaju..

Zagorje i Lika zajedno u Domu