AKTUALNE DOMSKE AKTIVNOSTI

Popis učenica za kazalište, VI. odgojna, 6.12.2018.: Gabriela Pernar, Tea Čapek, Laura Lovrenović, Monika Valec, Leona Čapek, Lucija Biljan, Lucija Sobota, Sabina Zajček, Martina Božičević, Klara Kuljanac, Dora Vidak, Bruna Kahlina, Lorena Bevanda, Petra Puškadija, Leoni Miklečić, Elena Miklečić, Tea Smiljanec, Antonia Jurković, Ana Čapek, Karla Blagaj, Jelena Peranović, Dragica Periša, prof.

 

Popis učenica za Regionalnu Domijadu 2018./19. u stolnom tenisu: Lea Brnić, Marta Jurčević, Martina Repustić